Français English

Spataders

Spataders zijn een permanente uitzetting van de oppervlakkige aders van onderste ledematen, verbonden met een afwijking van de kleppen. De kleppen openen normaal om de terugkeer van het bloed naar het hart toe te laten en sluiten zich om het terugstromen te verhinderen. Wanneer deze kleppen niet goed werken, vloeit het bloed terug en veroorzaakt een pathologische uitzetting van de onderliggende aders, omdat ze opgevuld blijven met bloed. De behandeling is geindividualiseerd volgens de anatomie van de patient en volgens de uitgebreidheid van de aandoening. Een diepgaand klinisch onderzoek, dat aan een echoscopie doppler wordt gekoppeld, orienteert de behandeling. Paarse adertjes en kleine spataders zijn vatbaar voor sclerosering of droogspuiten. Grotere spataders kunnen verwijderd worden langs mini-incisies (esthetische Flebectomies). Bij stoornis van de vena safena magna kan een innoverende moderne techniek voorgesteld worden: ablatie door radiofrekwentie. Deze weinig invasieve techniek, wordt verwezenlijkt langs endoveineuse weg.De omvang van de ziekte vereist een operatie (Saphenectomie).Varices